Brug af værdigheds milliarden i Holbæk kommune

Holbæk Kommune har fået 12,2 millioner kroner i 2018, af regeringens i
forbindelse med værdighedsmilliarden, efter at have udarbejdet en
værdighedspolitik.
Pengene er øremærket til en værdig ældre pleje, og det har vi brug for, så vi kan
få bedre service.

Kommunen får nogenlunde samme beløb som tidligere år, til værdig ældrepleje.

Værdighedspolitikken sætter fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune.

At blive ældre må aldrig betyde tab af værdighed, selvom man bliver afhængig af
andre. Værdighedspolitikken medvirker til en sund og værdig pleje, så borgere har
mulighed for at leve det liv, de måtte ønske.

Dansk Folkeparti i Holbæk Kommune vil holde øje med at pengene bliver brugt til
det der er hensigten, lige som tidligere år.

Med venlig hilsen
Kim M Hansen
Byråds kandidat (DF)