Hvor er de udsatte unge i valgdebatten?

Hvor er de udsatte unge i valgdebatten?

Psykiatrien jo en regional opgave, når det så er sagt, mener jeg i den grad at området mangler
fokus.

Regeringen har lige godkendt satspuljen for 2018.
Lad mig her komme med forslag til hvordan vi i Holbæk kommune kan forbedre den kommunale
indsats.
Der er udfordringer med snitfladerne mellem Kommune og Regionen, Opfølgninger,
kontaktpersoner, der går for lang tid fra kontakt til handling, det skal vi have lavet om på.

En styrket tidlig indsats skal understøtte, at børn og unge udredes og behandles på den mindst
muligt indgribende måde uden for psykiatrien.

Den nære indsats skal sikre, at børn og unge samt
deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, uddannelse og arbejde, og der
sættes tidligt ind med indsatser.

Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, sundhedsproblemer og psykiske
lidelser.

Derfor er der behov for en styrket tidlig indsats til børn og unge med mistrivsel og tegn på en
psykisk lidelse såsom lette tilfælde af spiseforstyrrelser, angst, depression og selvskadende adfærd mv.

Samarbejdet mellem regioner og kommuner skal styrkes til en mere helhedsorienteret indsats med
involvering af relevante parter for eksempel skole, pædagogisk-psykologisk-rådgivning (PPR),
forældre, socialforvaltning mv.

Kilde: https://www.regeringen.dk/nyheder/satspulje-2018-aftaler/

Jeg vil gerne fremhæve et tilbud såsom Headspace.dk som desværre ikke findes i Holbæk.

Jeg har i mange år arbejdet i psykiatrien har set hvilke konsekvenser det har for børn og unge ikke
at have modtaget den rette hjælp tidligst muligt.

DF i Holbæk vil arbejde målrettet for at få mere fokus på unge med udfordringer.

Med venlig hilsen Kim M Hansen byrådskandidat (DF)